Schadel

20 tekstów – auto­rem jest Scha­del.

Uśpione nadzieje

Nadzieje ciszą wypełnione
Uśpione słowem
Zmęczo­ne oczekiwaniem

Spoj­rze­nia jak ptaki
Wiat­rem niesione
Za wid­nokręgiem giną i one

Cóż to za miejsce
W którym sny się nie spełniają
Gdzie ludzie są ja­cyś inni
Na wszys­tko wil­kiem spoglądają 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 21 lutego 2015, 12:24

Wspomnienie

Od­na­lazłem Cię
Pośród osób mi nieznanych
Zalęknioną, za­gubioną i niechcianą

Przez los naznaczoną
Ub­raną w znoszo­ny płaszcz zdarzeń
Przez ludzi nieakceptowaną

Dłonie w mod­litwie złączone
Us­ta szep­czące cichutko
Słowa niezliczone

Po­wieki przyk­ry­te długi­mi rzęsa­mi
Ciało wstrząsa­ne dreszczem
Po­ranione bliznami 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 19 lutego 2015, 09:55

Sumienie

Su­mienie co na ra­mieniu przysiadło
Zmęczo­ne ciągłym wołaniem
W ciem­nym po­koju w chłód odziane
Usnęło znużone czekaniem

Śni swo­je marzenia
Szczęśli­we i spełnione
Przy­tula do pier­si
Dłonią gładząc skronie 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 14 lutego 2015, 14:25

To co było kiedyś

Za­nurzo­ny w wspomnieniach
Pośród białych kołnie­rzy śniegu
Prze­mie­szczają się ob­ra­zy zdarzeń
Do­tykając tych co jeszcze w coś wierzą

To co było kiedyś
Wca­le nie przemija
Przep­la­ta się z teraźniejszością
Tworząc odrębny klimat

Dro­ga pros­ta ta ludzka
Jakże in­na od tej
Którą Stwórca nam wyznaczył
Naz­naczo­na duchem uniesień
W roz­padli­nach marzeń 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 14 września 2014, 10:14

W kolorach tęczy

Ty, którą słońce budzi
Ciepłem swo­jego dotyku
I ślad pocałunku
Na us­tach twoich zostawia
Mienisz się ko­lora­mi tęczy
Na sa­tyno­wej pościeli
Ciało zmysłowo układasz

Wśród wie­cznie młodych drzew
I stru­mieni nam życzliwych
Słyszę twój głos, jakże prawdziwy

Nasze dłonie złączone
Niczym pa­cior­ki jed­ne­go różańca
Powzniecały fa­le uczuć
Jak morze wezbrane
Tańcząc po na­gich ciałach nad ranem 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 4 lipca 2014, 15:45

Tam ,gdzie miłość zamieszkuje

Krop­la­mi deszczu będę cię całował
Pieścił słońcem, us­ta­mi malował
Mus­kał wiat­rem, od­dechem szep­tał do ucha

Ryt­mem me­go ciała unoszę two­je ciało
Obudzę zmysły by two­je wyz­wo­lić pragnienia
Na­kar­mię roz­koszą, byś doz­nała spełnienia

Dop­ro­wadzę do szczy­tu ,który sięga pod nieba skle­pienie
Wte­dy dot­rzesz do miej­sc, w których ja bywam
Poz­nasz jaką jest miłość i czy by­wa prawdziwa 

erotyk
zebrał 9 fiszek • 29 czerwca 2014, 12:20

Łza uczuć

Naz­ry­wam kwiatów polnych
I złożę bu­kiet w twe ręce
Dziękując za twoją miłość
Za two­je piękne serce

Uklęknę przed Tobą Kochana
I spuszczę smut­ne me oczy
A łza z uczuć płynąca
Niech po mym li­cu się toczy 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 28 czerwca 2014, 10:50

Kiedy mężczyz­na kocha ko­bietę wie,że zaw­sze może do niej przyjść. Położyć głowę na jej ko­lanach,poczuć jej de­likat­ne pal­ce na skroniach. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 26 czerwca 2014, 09:41

Zapach winorośli

Do­tykając de­likat­nie
Niczym wiatr
Co pieści na­gie ciała
Opuszka­mi zmysłów płonących, jak świece

Odurzasz za­pachem kwitnącej winorośli
Zmysły bie­rzesz w niewolę nałogu
Roz­grze­wasz lu­bieżnie ,usy­piasz rozsądek
Zbędne ha­mul­ce zos­ta­wisz na progu

Wta­piam się w Ciebie zachłan­nością swoją
Sple­cione ciała w różanej pościeli
Na­miętność niesiona rozkoszą
W chwi­li, gdy spa­dasz sza­lonym spełnieniem… 

erotyk
zebrał 5 fiszek • 24 czerwca 2014, 09:00

Inni ludzie

Od­dziele­ni szklaną szybą
Jak­by z różnych światów będąc
Pośród deszczu, barw jesieni
Za­topieni w włas­nych myślach
Dziw­nie ob­cy, odmienieni

Życie nasze przeplatane
Poz­ba­wione ciepła, wiary
Uczuć także już nie starcza
Wy­paliło się coś po­nad miarę

Trud­no zeb­rać się po latach
Chwy­cić w żag­le wiatr
Które­go nie ma
Płynąć po bez­kres­nych wodach
Łodzią, której nig­dzie nie ma 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 23 czerwca 2014, 09:00
Schadel

Marzycielstwo jest pokrewieństwem lenistwa ... a ja jestem urodzonym w niedzielę..uwielbiam marzyć…

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

21 lutego 2015, 16:48dana1596 sko­men­to­wał tek­st Uśpione nadzieje

21 lutego 2015, 12:24Schadel do­dał no­wy tek­st Uśpione nadzieje

19 lutego 2015, 11:28Papużka sko­men­to­wał tek­st Wspomnienie

19 lutego 2015, 10:04Schadel sko­men­to­wał tek­st ~~Czułość~~

19 lutego 2015, 09:55Schadel do­dał no­wy tek­st Wspomnienie

15 lutego 2015, 12:02dana1596 sko­men­to­wał tek­st Sumienie

14 lutego 2015, 14:30krysta sko­men­to­wał tek­st Sumienie

14 lutego 2015, 14:25Schadel do­dał no­wy tek­st Sumienie

15 września 2014, 07:02natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Kropla tęskno­ty

15 września 2014, 06:57natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Cykadgranie